kỹ năng ghi chép

Cách ghi chép và học tập theo tín chỉ

Dù làm việc hay học tập bạn cũng cần vạch kế hoạch cho mình, bạn hãy vạch ra cái gì cần được học trước, cái gì sẽ được học sau. làm như thế không những sẽ giúp bạn tiết kiệm Trong các trường học hiện nay, giáo viên có xu hướng cho sinh viên tự