Làm Việc Nhóm

Với 7 kỹ năng này bạn sẽ làm việc nhóm hiệu quả hơn

Chung sức: Mỗi thành viên phải đóng góp trí lực cùng nhau thực hiện kế hoạch đã đề ra 7 kỹ năng được trình bày sau đây sẽ dùng trong suốt quá trình nghiên cứu mức độ “ăn rơ” của các thành viên trong nhóm: 1. Lắng nghe: Đây là một trong những kỹ năng

Cách giải quyết vấn đề nảy sinh trong nhóm

Trường hợp do lỗi điều hành của bạn, lúc ấy cần trao đổi với toàn nhóm để nói lên hướng khắc phục. 1. Làm thuấn nhầm tinh thần đồng đội Hãy cho các thành viên tự hào về phần việc của họ. Đưa ra những mục tiêu đặc biệt có tính thử thách sức mạnh

Bí kíp lựa chọn thành viên thích hợp trong nhóm

Lựa chọn thừa người có thể dẫn đến những áp lực về mặt tài chính, những thắc mắc về việc phân chia công việc, lãng phí thời gian hay thông tin chậm trễ. Tương tự, thiếu người lại Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người quản lý là lựa chọn những thành viên

Cách khoái động tinh thần làm việc trong nhóm

Trình bày rõ ràng những kế hoạch dài hạn mà nhóm của mình đang phụ trách. Là người quản lý, bạn phải thường xuyên nhắc nhớ và cũng cố tinh thần của họ cùng hướng về những mục tiêu này. Làm việc theo nhóm nghĩa là cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, cùng